Η Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. 

Στo sportBIKES έχουμε μερικές θεμελιώδεις αρχές:


Παρακάτω είναι πολιτική απορρήτου μας, το οποίο ενσωματώνει αυτούς τους στόχους:


Website Επισκέπτες

Όπως και οι περισσότεροι διαχειριστές της ιστοσελίδας, το sportBIKES συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης του είδους που web browsers και servers συνήθως διάθεση, όπως τον τύπο του browser, γλώσσα προτίμησης, αναφερόμενος χώρο, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της κάθε αίτησης επισκέπτη. Σκοπός στη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης είναι να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας.

Από καιρούς εις καιρών, το sportBikes μπορεί να απελευθερώσει στατιστικά δεδομένα που δεν συμπεριλαμβάνουν σε καμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα & IP(Internet Protocols), αλλά κυρίως απρόσωπες και γενικές πληροφορίες επισκεψιμότητας στο σύνολό τους, για παράδειγμα, με τη δημοσίευση μιας έκθεσης σχετικά με τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας της.

To sportBikes συλλέγει επίσης δυνητικά προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης όπως πρωτοκόλλου Internet (IP) για συνδεδεμένους χρήστες και για τους χρήστες που θέλουν να παραθέσουν σχόλια όταν αυτά δεν έχουν απενεργοποιηθεί χωρίς αυτά να δημοσιοποιούνται ποτέ. 

Συγκέντρωση των πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες στις ιστοσελίδες του WEBSHOP επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το sportBIKES με τρόπους που απαιτούν  να συλλογή προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης. Η ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνει Automattic εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης.

Το sportBIKES δεν αποκαλύπτει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης πέραν των όσων περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να τους αποτρέψει από το να εμπλακεί σε ορισμένες δραστηριότητες που συνδέονται με την ιστοσελίδα.

Το SportBikes δεν χρησιμοποιεί cookies για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του χρήστη

Συγκεντρωτικά Στατιστικά

Το sportBIKES μπορεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο της επισκεψιμότηας στις ιστοσελίδες του. Το sportBIKES μπορεί να εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες στο κοινό ή να παρέχουν σε άλλους απρόσωπα δίχως να θίγονται τα προσωπικά δεδομένα.

Το sportBIKES δεν αποκάλυπτε, δεν αποκαλύπτει & ούτε πρόκειται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα πληροφορίες ταυτοποίησης για κανένα λόγο.ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟΡΙΑ Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2821075234, Η ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ